x
>

Ամառային համազեստ (հրակայուն)

Բաղադրությունը՝ 97% բամբակ: Խտությունը 245 գ / սմ 2 է: Հրակայուն գործվածք ըստ ԳՈՍՏ 12.4.045-87 չափանիշների։ Գույներն ըստ հաճախորդի պահանջի։